“Vizmiņai” – Augstākā pakāpe!

Šī gada 24.martā Slampes Kultūras pilī norisinājās Tukuma deju apriņķa XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra pārbaudes skate. Kopumā skatē tika vērtēts 25 deju kolektīvu no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem sniegums.

Šī bija skaista, gara un emocijām piesātināta diena, ko aizsāka “Vizmiņas” sadancis ar SDK “Ābelīte” kā skates pirmais priekšnesums (deja “Ienes Māras baznīcā”). Skates turpinājumā “Vizmiņa” izpildīja dejas “Bāra bērnu ganu rīti”, “Aug meitas kā liepas, puiši kā ozoli”, kā arī “Kristī mazus, kristī lielus” kopā ar VPDK “Namejs”, VPDK “Viesatas” un Kandavas novada Zantes kultūras nama VPDK.

Esam lepni un gandarīti, ka mūsu ieguldītais darbs tika novērtēts ar Augstāko pakāpi!

Milzīgs paldies mūsu aizrautīgajai vadītājai Ineta Tālzeme!

Paldies kolektīviem, ar kuriem kopā sadancojāmies!

Kā arī liels paldies visiem līdzjutējiem un atbalstītājiem!