“Vizmiņa” “Apskauj Latviju” un iestāda simtgades ozolu!

Apskauj Latviju!

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.

Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.

Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.

Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.

Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks.

(Māra Zālīte)

 

2017.gada 4.maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību terirorijās, tai skaitā arī Jūrmalā, norisinājāsakcija „Apskauj Latviju”. Akcija bija vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību – izveidojot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās. Ozoliem tika pievienota īpaša norāde, apliecinot, ka tas ir Latvijas simtgades ozols.

 

Deviņisimtgades ozoli Jūrmalā augs un kuplos Kaugurciemā, laukumā pie brīvības cīnītāja kapteiņa Zolta pieminekļa, kur tos 4.maijā iestādījaīpaši izvēlētijūrmalnieki, kas ar savu darbu, panākumiem un uzdrīkstēšanos ir iedvesmas avots līdzcilvēkiem Jūrmalā un visā Latvijā.

 

Esam neizsakāmi lepni, ka šo īpaši izraudzīto jūrmalnieku pulkā bijām arī mēs – “Vizmiņa”! Esam lepni, ka varējām piedalīties šajā neaizmirstamajā notikumā!

Lai mūsu labās domas un dzirkstošais prieks dod spēku ozolam augt stipram un diženam!

Apskaujam mūsu Latviju!