Deju svētku ceturtā diena – pēdējie mēģinājumi

Visgrūtākā nedēļas diena. Pēdējie 3 mēģinājumi, kas vakarā noslēdzās ar ģenerālmēģinājumu skatītāju priekšā.
Nogurdinošā un smagā darba rezultāts – fantastiski skaists un atmosfēra grandiozi pacilājoša!