BTDK “Vizmiņa” Jūrmalas pilsētas skolu tautisko deju kolektīvu koncertā – skatē

28.aprīlī Mežmalas vidusskolā norisinājās Jūrmalas pilsētas skolu tautisko deju kolektīvu koncerts – skate. “Vizmiņu” koncertā – skatē pārstāvēja pirmsskolas grupa, 1.-3.klašu skolēnu grupa un 3.-6.klašu skolēnu grupa – katra izpildot 2 dejas. Noslēgumā visi kolektīvi saņēma Jūrmalas pilsētas domes Atzinības rakstus par ieguldīto darbu un veiksmīgi sagatavoto repertuāru.