Brauciens uz kaimiņvalsti Igauniju.

TDK „Vizmiņa” 3.-6.klašu grupa augusta vidū ciemojās Igaunijas studentu pilsētā Tartu.

Izbraucām cauri tumšo lietus mākoņu skautajai Latvijai un iebraucām saules pielietajā Igaunijā. Pusdienlaikā apmeklējām zinātnisko AHHAA centru. Tad devāmies uz pilsētas Botānisko dārzu, kur neformālā gaisotnē, starp pakalniem un milzīgiem akmeņiem, bija izveidota skatuve. Tur dejojām un priecējām skatītājus ar savu raito dejas soli.

Pēc tam savu sniegumu rādījām AHHA centrā. Neviltots bija skatītāju prieks par mazajiem dancotājiem no Latvijas.

Vakars mums bija brīvs. Gājām apskatīt skaisto vecpilsētu, kur atrodas senākā universitāte Baltijā, pirmie tilti no 16. un 18.gs.

Otrajā dienā no rīta devāmies uz senāko Tartu muižu un Ledus laikmeta parku. Pie muzeja atradās pļava ar lieliem dižakmeņiem. Tur mūs vietējie iedzīvotāji uzcienāja ar ļoti garšīgiem, sulīgiem  āboliem.

Vēlāk uzstājāmies brīnišķīgajā Tartu rātslaukumā. Dancot nebija viegli, jo uz bruģa kājas slīdēja un pirksti atsitās pret akmeņiem. Tomēr bērnu sejas rotāja smaids. Par deju sniegumu jūsmoja ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī daudzie viesi no citām valstīm. Izpelnījāmies vētrainus aplausus.

Atgriezāmies mājās ar jauniem, krāsainiem iespaidiem, priecīgi un gandarīti par šo braucienu.

Ļoti LIELS PALDIES Jūrmalas Domei par finansiālu atbalstu TDK „Vizmiņa” koncertbrauciena organizēšanā!

 

Kolektīva vadītāja Ineta Tālzeme