BTDK “Vizmiņa” Jūrmalas pilsētas skolu tautisko deju kolektīvu koncertā – skatē

28.aprīlī Mežmalas vidusskolā norisinājās Jūrmalas pilsētas skolu tautisko deju kolektīvu koncerts – skate. “Vizmiņu” koncertā – skatē pārstāvēja pirmsskolas grupa, 1.-3.klašu skolēnu grupa un 3.-6.klašu skolēnu grupa – katra izpildot 2 dejas. Noslēgumā visi kolektīvi saņēma Jūrmalas pilsētas domes Atzinības rakstus par ieguldīto darbu un veiksmīgi sagatavoto repertuāru.

Continue reading

Pavasara sadancis

BTDK “Vizmiņa” un viņu draugi pavasara koncertā “Pavasara sadancis”!


Rakstu rakstiem, smieklu smiekliem BTDK “Vizmiņa” sagaida pirmos pasasara saules starus un uzņem viesus Kauguru kultūras namā!  Uz jautru sadanci kopā ar “Vizmiņas” 1.-2.klašu un 3.-6.klašu skolēniem šī gada 3.aprīlī tika aicināti jūrmalnieki, sākumskolas “Taurenītis” BTDK 1.-4.klašu skolēni, kā arī Tukuma Mākslas skolas BTDK “Luste” 1.- 4.klašu skolēni. Continue reading