Bērnu tautas deju kolektīvs “Vizmiņa”

Mēs tikai mācāmies iemīlēt deju. Iemīlēt tā, lai deja kļūtu par dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Bet smaidu, prieku, aizrautību un centību jau tagad ieliekam dejā.
Mūsu zīme ir Māras līklocis (skat. video šeit) – tas ir ūdens, vienmēr dzīvs un kustīgs. Tas ir kā Jūrmalas kāpas, kā bērnu celtās smilšu pilis liedagā, kā reizēm mierīgā, reizēm bangojošā jūra.